Posted on mars 7, 2022mars 7, 2022   Leave a comment on (Det Undermedvetna) Sinnet

(Det Undermedvetna) Sinnet

För att förstå Sinnet, eller “the mind” på engelska, är det lättast att se det som  två delar, eller som två dimensioner. Den medvetna och den undermedvetna delen, eller “conscious and subconscious mind” på engelska.   Den här texten handlar främst om att förstå det undermedvetna eftersom det är det undermedvetna sinnet vi jobbar med i hypnos och vad som vanligtvis rätt och slätt kallas “mind” inom RTT. Det undermedvetna kallas ibland det emotionella sinnet, eller känslosinnet också. Det är inte … Continue reading ”(Det Undermedvetna) Sinnet”

Posted on februari 22, 2022mars 2, 2022   Leave a comment on The Power in Looping Thoughts

The Power in Looping Thoughts

Inom Rapid Transformational Therapy talar vi ibland om loopande tankar. En loopande tanke kan vara negativ eller positiv.  Den negativa loopande tanken kan sägas vara definitionen på en ond cirkel. Tanken är den första orsaken. Därpå följer känslan och handlingen. Som vi tänker känner vi och som vi känner handlar vi. En loopande tanke följer denna kedja och handlingen eller bristen på handling förstärker, den ursprungliga tanken. Och i det negativa fallet förstärks den onda cirkeln.  Negativa tankar ger upphov … Continue reading ”The Power in Looping Thoughts”

Posted on februari 13, 2022mars 3, 2022   Leave a comment on Vad är RTT? – en Animation förklaring

Vad är RTT? – en Animation förklaring

Här är en animerad förklaring av RTT, rapid Transformation Therapy, Marisa Peer metoden. Mycket nöje! 🙂 https://vimeo.com/670217387 Rapid transformational Therapy, även känd som RTT, utnyttjar den mest kraftfulla läkningspotentialen på planeten, sinnet. RTT är baserad på vetenskapen om neuroplasticitet och kombinerar de mest fördelaktiga principerna för hypnosterapi, psykoterapi, NLP (neurolingvistisk programmering) KBT (kongnitiv beteendeterapi) och neurovetenskap. Hur fungerar det? För att förklara hur RTT fungerar låt oss betrakta sinnet som två olika dimensioner. Det medvetna och undermedvetna. Du kan säga … Continue reading ”Vad är RTT? – en Animation förklaring”

Posted on februari 12, 2022mars 3, 2022   Leave a comment on Sinnet, och reglerna för Sinnet

Sinnet, och reglerna för Sinnet

  Sinnet är designat genom evolutionen för att hålla oss vid liv, för att bevara liv, inget annat. Det bryr sig inte om du är glad eller inte, det är totalt neutral. Men dent har enorma kreativa egenskaper. Sinnet sägs många gånger vara mycket komplicerat och det tar en livstid att förstå och bemästra. Men sanningen är att sinnet fungerar genom lagmässiga processer, lika verkliga som fysikens eller matematikens lagar, eller det faktum att en ek aldrig blir något annat … Continue reading ”Sinnet, och reglerna för Sinnet”

Posted on januari 11, 2022mars 2, 2022 1 kommentar till RTT Hypnosterapi VS Traditionell Hypnoterapi

RTT Hypnosterapi VS Traditionell Hypnoterapi

I denna video förklarar jag skillnader och likheter mellan RTT, Rapid Transformational Therapy och klassisk Hypnosterapi. LÄNK TILL VIDEON Hej jag heter Petri, och jag vill prata med dig om konventionell klassisk hypnoterapi och RTT. Vilka är skillnaderna och vilka är likheterna? Så konventionell hypnoterapi använder ofta mycket av sessionens tid för att få klienten i hypnos. Och går sedan omedelbart vidare till att ge positiva förslag eller förslagsterapi. Och detta är verkligen fördelen med sessionen. Och sedan flyttar klienten … Continue reading ”RTT Hypnosterapi VS Traditionell Hypnoterapi”

Posted on januari 10, 2022mars 2, 2022   Leave a comment on Kraften i Ord

Kraften i Ord

Så jag vill mycket kort tala om ordens kraft. Visste du att Abrakadabra är armeniska och egentligen betyder – ”som du talar skapar du”.Som människor tänker vi, detta är vår högsta förmåga. Vi tänker, vi använder språk och vi skapar, vi manifesterar.Vi talar med varandra och yttrar ord, och vi talar till oss själva tyst inom oss. Denna interna dialog är mycket viktig eftersom ”när vi talar till oss själva skapar vi i våra liv”. Språket har en sådan enorm … Continue reading ”Kraften i Ord”

Posted on december 5, 2021mars 3, 2022Tags , , , , , , , , , 2 kommentarer till RTT – hypnos och terapi i ett

RTT – hypnos och terapi i ett

Klicka här för samtliga Blogposter RTT står för rapid transformational therapy vilket ju betyder “Snabb transformerande terapi”.. Men Hör ens dessa ord ens ihop i samma mening? Vår uppfattning brukar vara att terapi är en långsam process och man kan gå i psykoterapi i åratal. Terapi kommer av grekiskans therapeia och betyder betjäning, vård, botande. Transformation betyder enligt ordboken – genomgripande förändring av form, omvandling, omformning, förvandling, vilket man också brukar förknippa med något som tar tid. Personligen har jag lärt känna ”Snabb Transformerande … Continue reading ”RTT – hypnos och terapi i ett”