(Det Undermedvetna) Sinnet

För att förstå Sinnet, eller “the mind” på engelska, är det lättast att se det som  två delar, eller som två dimensioner. Den medvetna och den undermedvetna delen, eller “conscious and subconscious mind” på engelska. 

 Den här texten handlar främst om att förstå det undermedvetna eftersom det är det undermedvetna sinnet vi jobbar med i hypnos och vad som vanligtvis rätt och slätt kallas “mind” inom RTT. Det undermedvetna kallas ibland det emotionella sinnet, eller känslosinnet också. Det är inte logiskt, tar allt bokstavligt och har ingen humor. Det har inget verbalt språk. Dess språk är bilder, emotion, repetition, vanor, det bekanta. Det är vårt vanesinne. Vårt språk, våra vanor och allt vi gör på autopilot utgår härifrån.

För att förstå det undermedvetna är kan det vara på sin plats att förstå dess partner, den medvetna delen. Sinnets andra del är den medvetna delen, den tänkande, kreativa delen, den reflekterande delen, den dagsmedvetna delen som också ägnar sig åt att bearbeta sinnesintryck från yttervärlden. Här finns självmedvetande vilket ger oss möjligheten att välja, planera och ta beslut, vilket i stort definierar vad som gör oss till människor. Vi kan resa mentalt i tid och rum, tänka tankar ingen annan tänkt, och göra oss mentala bilder i vårt inre. 

Språket det undermedvetna reagerar på  är orden du säger till dig själv och bilderna du gör i ditt huvud. Den reagerar också på upprepningar och känslor, ju djupare desto bättre. Din kropp är till 100 % sinnets instrument. Den kan inte göra något som sinnet inte säger till den att göra medvetet eller omedvetet. 

Det undermedvetna sinnet är vårt kraftcentrum. Det är alltid påslaget och vilar eller sover aldrig. Det är som en videokamera som ständigt är påslagen och spelar in precis allt vi upplever, dvs inte bara det vi fokuserar på. Det processar och tar in ett informationsflöde som är 40 Miljoner databits/s (1 bit=minsta dataenheten och representerar av/på, ett eller noll). Det medvetna sinnet processar 40 bits/s, vilket betyder att det undermedvetna kan ta in och processa en miljon gånger det, det medvetna sinnet klarar av. 

Det är blixtsnabbt, instinktivt och kan utföra mängder med uppgifter samtidigt. Det sköter puls, andning och andra livsuppehållande funktioner. Dess dimension är ett ständigt och evigt NU. Det förstår bara tempus presens.  

Det är därför en vana kan upprepa sig i evighet om man inte aktivt och medvetet bryter dem och byter ut dem. Tänk på vanor du kan utföra som kommer från generationer tillbaka. Obrutna vanor och även trauman kan överföras i generationer och sålunda överleva flera människor. Så kraftfullt är det undermedvetna, och så opersonligt. 

Det undermedvetna är platsen för vår mentala vanemässiga programmering. Oftast är det våra föräldrars ellera andras vanor.

Vanor och övertygelser är bara tankar repeterade om och om igen tills de kristalliseras till vanor eller övertygelser. (Observera att våra övertygelser är våra personliga sanningar, något vi upplever som sant, men som inte är det ur objektiv mening.) Tankar eller idéer kan också planteras omedelbart i det undermedvetna med en stark känslomässig laddning som till exempel ett trauma. Eller en stark positiv händelse som t ex födseln av ett barn. 

De beteenden och handlingar vi utför dagligen är till 95% vanemässiga återkommande beteenden som spelas ut ur vår undermedvetna mentala programmering som i en “cirkulär sluten rörelse”, upprepas om och om igen vid vissa tillfällen eller situationer, och mynnar ut i beteenden eller handlingar. 

Det är handlingar vi utför på autopilot utan att vi är medvetna om dem. Det betyder att bara några procent av våra handlingar under en dag är medvetna, eller valda. Därför, om vi ska ändra våra beteenden bör vi fokusera på orsaken till dem, våra övertygelser och vanor, och de finns alltså i det undermedvetna. 

När vi undersöker scener som tar oss till grundorsaken av ett problem. Dit det undermedvetna leder oss till i en RTT session, och vi sedan gör tolkningar av hur scenerna hör ihop med dagens situation, så blir resultatet ofta en “aha-upplevelse”, eller “det går upp ett ljus”, det vill säga vi förstår varför ett problem finns idag genom en förståelse i ett hypnotisk tillstånd, i ett tillstånd av alfahjärnvågor. Vanligtvis samma tillstånd som övertygelserna formades i, det vill säga barnets. En förståelse i hypnos, en förståelse på ett känslomässigt plan, är den mest befriande transformerande kraft du kan tänka dig!

Och det här är vad vi gör i RTT, vi tittar på kärnan i övertygelsen, grundorsaken, som är känslomässig, och omformulerar den, omvärderar den. Och när vi gör det förändras vår övertygelse, vår personliga sanning om den händelsen, och DET är magin med RTT, eftersom en förändring i övertygelse på en stark emotionell händelse som tolkats negativt, ger en befriande känsla som ger ringar på vattnet. Du känner dig lättare, friare och ser mer optimistiskt på tillvaron. 

Om du vill fördjupa dina kunskaper om det undermedvetna så föreslår jag boken ”The Power of the Subconscious Mind” av Joseph Murphy.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *