Kraften i Ord

Så jag vill mycket kort tala om ordens kraft.

Visste du att Abrakadabra är armeniska och egentligen betyder – ”som du talar skapar du”.
Som människor tänker vi, detta är vår högsta förmåga. Vi tänker, vi använder språk och vi skapar, vi manifesterar.
Vi talar med varandra och yttrar ord, och vi talar till oss själva tyst inom oss. Denna interna dialog är mycket viktig eftersom ”när vi talar till oss själva skapar vi i våra liv”. Språket har en sådan enorm kraft. Ord är som tankar klädda i mening och riktning och givna liv. Vad vi än skapar namnger vi med ord och språk.

Och om vår inre dialog är negativ kan vi ändra den med affirmationer och autosuggestion. Detta innebär att ge sig själv positiva ord, instruktioner och förslag upprepade gånger för att skapa en bättre inre dialog.

När man utövar RTT är språket, och speciellt det talade språket, tonen, takten, volymen, de specifika ord klienterna använder och hur vi undersöker, avslöjar och transformerar en övertygelse mycket viktigt. Eftersom övertygelser och värderingar är gjorda av språk. Medvetet och undermedvetet.

När vi sätter en riktning i tankeenergi med språk har den kreativa krafter. Så var mycket uppmärksam på din inre dialog. Vad säger du till dig själv egentligen? Om vi inte är medvetna om vår interna dialog och plötsligt blir medvetna om den kan vi upptäcka att den är chockerande negativ! Men detta kan vändas genom medvetna autosuggestion  eller affirmationer där du avsiktligt ger dig själv ett positivt riktat språk till ditt undermedvetna.

Så vad du faktiskt gör är att du programmerar om din negativa inre dialog medvetet till en mer positiv. Tänk på att den negativa inre dialogen för det mesta inte är din egen, utan förvärvad under barndomen från föräldrar, skola, samhälle och så vidare. En inre negativ dialog kan ändras till en mer positiv standard men det kan ta tid och tålamod, men är väl värt det!

I RTT är språket, och speciellt det talade språket under sessionen viktigt i många aspekter, tonen, volymen, tempot och de specifika ord klienten använder, och hur vi undersöker, avslöjar och transformerar övertygelser med språkets hjälp mycket viktigt. Eftersom övertygelser och värderingar är förankrade och förstärkta med språk. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *