Om Mig och ”I to I”

Mänskligt beteende och kommunikation har alltid fascinerat mig. Vi människor kommunicerar ju kring vilka idéer vi ska samarbeta kring. Vilka idéer som är bäst för det allmänna och individens utveckling och frihet. Jag har studerat coaching vilket ledde mig in på detta med hypnosterapi. Rapid Transformational Therapy ger vad jag vet den snabbaste vägen till information i det undermedvetna. Det är effektiv, riktad och direkt. Det är en direkt hjälp till en bättre interkommunikation, alltså hur man kommunicerar med sig själv, till sig själv. Jag har fascinerats över språkets förmåga att förändra negativa tankemönster som som stelnat i negativa beteenden och kan ha pågått i decennier. Och språket som nyckel till ett större medvetande. Ett beslut att förändra och förbättra sitt liv görs med att sätta det i ord. Att skapa mål och strategier. 

Hypnosterapi ger klienten förståelse för hur dessa negativa beteenden och tankemönster uppstod och ger utrymme att byta ut dem mot önskade beteenden. Detta får oanade ringar på vattnet i människans liv och omgivning. 

Om man vill förändra världen så ska men hjälpa människor som vill förändras. Då förändrar man världen. Därför är hypnosterapi så intressant. Det är effektivt och snabbt och ändrar människors övertygelser och värderingar så att de fungerar mer som de vill. På så vis förändras världen!

I to I - Jag till Jag

I to I (jag till jag), eller I to I Links, betyder kort och gott mänsklig kommunikation, intern och extern. Namnet rymmer allt det  vi kommunicerar mellan varandra. Konst, politik, ekonomi, religion, vetenskap, skriftspråk, kroppsspråk är bara några exempel. Kärlek och andra känslor. Hur vi samarbetar kring idéer och koncept. Det bygger på att alla kan säga “jag” om sig själva, har unika behov och en unik Röst att uttrycka i världen. Rösten är din Gåva.

Samtidigt är din åsikt om dig själv, din interna kommunikation i ord och bilder direkt avgörande för hur framgångsrikt uttrycker Din Röst till andra och vad du upplever och möter i din yttre värld. Hur du uttrycker din röst ger dina resultat, orsak och verkan. Du kan alltid förbättra dina resultat och ge din unika röst ett klarare uttryck med de universella verktyg som I to I Links kan erbjuda dig!