RTT – hypnos och terapi i ett

RTT står för rapid transformational therapy vilket ju betyder “Snabb transformerande terapi”.. Men Hör ens dessa ord ens ihop i samma mening? Vår uppfattning brukar vara att terapi är en långsam process och man kan gå i psykoterapi i åratal.

Terapi kommer av grekiskans therapeia och betyder betjäning, vård, botande.

Transformation betyder enligt ordboken – genomgripande förändring av form, omvandling, omformning, förvandling, vilket man också brukar förknippa med något som tar tid.

Personligen har jag lärt känna ”Snabb Transformerande Terapi” som det den utger sig för att vara, en otroligt spännande, effektiv och kraftfull terapiform som går djupt ner i det undermedvetna och obönhörligt hittar grundorsaken till problemet. 

Verktygen som används i terapin är valda med omsorg och med 100 % fokus på effektivitet och resultat. Målet är alltid att ge klienten en snabb och permanent förändring. Vad som starkt bidrar till att göra att terapin går djupt och görs transformerande är att terapin utförs i ett  hypnotiskt tillstånd. Därför behövs oftast bara en behandling. 

Vem är människan bakom denna revolutionerande terapiform?

Marisa Peer är en av Storbritanniens mest välkända terapeuter. Hon har varit terapeut under nästan hela sitt yrkesverksamma liv, vilket betyder 35 år. Hon har skrivit fem böcker och är en eftersökt talare och kolumnist. Hon har varit med i Tatlers guide Storbritanniens 250 bästa doktorer. Till Marisa går terapeuter för terapi.

Marisa upptäckte redan tidigt i sitt yrkesliv som terapeut gemensamma djupt grundläggande nämnare hos sina klienter. Hon ifrågasatte vissa auktoriteters påstående om sinnets komplexitet med argumentet – om nu sinnet är så komplext att det “tar en livstid att förstår sig på det”, hur ska vi då hinna hjälpa någon?” 

Vidare att vad som presenterade sig som en rad symptom väldigt ofta hade som grundorsak, en känsla av otillräcklighet. 

Via erfarenheter från tusentals klienter, bl andra kända skådespelare, idrottare och kungligheter har hon satt ihop ett system, en metodik av verktyg, som tillsammans fångar upp grundorsaken till klientens problem och belyser det så att klienten får en grundläggande förståelse för den. Med hjälp av den förståelsen transformeras den till nya övertygelser klienten i förhand beskrivit att den eftersträvar. 

Hon har plockat de tekniker/verktyg som hon tycker fungerat bäst från psykoterapi, hypnosterapi, NLP (neurolinguistic programming) och KBT (kognitiv beteendeterapi). 

RTT som metod har fått ett antal utmärkelser, bl a Stevie Awards för  effektiv terapi. Hon har haft Gil Boyne (en amerikansk pionjär inom modern hypnoterapi) som mentor och andra stora namn som Milton Ericson, David Viscott och Dave Elman som läromästare och inspiration inom hypnos. 

RTT har även beskrivits som praktisk neurovetenskap eftersom man jobbar i ett neuroplastiskt tillstånd, hypnos, då det undermedvetna accepterar nya idéer och instruktioner än det annars skulle gjort i sitt dagliga medvetande. Via hypnosen går man förbi det dagliga kritiska medvetandet, och instruktioner kan ges direkt till det undermedvetna, som driver oönskade beteenden, men som också rymmer potentialen till att plantera positiva vanor som är medvetet valda.

Neuroplasticitet kan beskrivas som hjärnans inneboende förmåga att genom hela livet ständigt lära nytt och omformas fysiologiskt. Att tankar och beteenden som utförs ofta bildar “upptrampade stigar” i det neurala nätet (nätverket av hjärnceller) och att man kan “trampa upp nya stigar” (beteenden) och låta även djupt invanda dö pga brist på användning och uppmärksamhet. 

RTT är väldigt inriktat på språket och orden vi använder

RTT erkänner och använder språkets skapande kraft. Vilket språk som drar ner vårt stämningsläge och saboterar för oss, och vilket språk som motiverar, bygger upp och stimulerar fantasin. Det språk vi använder i tal men också i vårt inre tal, vår inre dialog och den åsikt, den värdering vi har om oss själva, vår självbild. Vårt tal om oss själva till oss själva. (om du nu när du läser detta tänker (jag har ingen sån röst) så är det just den jag menar 🙂

Vidare är en grundtes att tanken kommer först och det den som är orsaken, till känslor.

Som vi tänker känner vi och som vi känner handlar vi eller utför beteenden, vilket i sin tur ger omständigheter och resultat. Allt du känner och allt ditt sinne reagerar på beror endast av två saker: orden du använder och bilderna du skapar i ditt inre

När vi vill bygga nya beteenden är den viktigt att stimulera sinnet med ett kraftfullt, sensationellt, fantasieggande och bildrikt språk. 

Vad är hypnos?

Vi rör oss cyklist naturligt genom olika medvetandetillstånd genom rytmen av ett dygn. Vid gryning stimuleras tallkottkörteln mitt i hjärnan via dagsljuset och synerven att producera signalsubstansen serotonin för dagsmedvetande, och aktivitet i den yttre världen. Och när mörkret faller produceras signalsubstansen melatonin för att få oss avslappnade och redo för sömn.

När hjärnceller kommunicerar med varandra bildas elektrisk laddning som ger upphov till hjärnvågor

I det vakna tillståndet domineras hjärnan av olika typer av betahjärnvågor (14-30 Hz, svängningar per sekund), och i sömn och djupsömn dominerar theta (4-8 Hz) och deltahjärnvågor, vilka är de allra långsammaste (1-3 Hz, svängningar per sekund).

Betahjärnvågor är “vanligt” dagsmedvetande, medan theta och deltahjärnvågor tillhör det undermedvetna. Mellan theta och betahjärnvågorna har vi alfahjärnvågor (8-13 Hz, svängningar per sekund). Alfahjärnvågor kan sägas utgöra gränslandet mellan det medvetna och det undermedvetna. 

Det är ett kreativt, inlärnings, här och nu eller “vaken avkoppling”, fokus, visualisering, skapande tillstånd. Ett tillstånd där den inre världen är mer verklig än den yttre. Hypnos är ett tillstånd av alfa, och i vissa fall thetahjärnvågor. I detta tillstånd kan man framgångsrikt arbeta med terapeutiska verktyg som RTT är ett exempel på. Hypnos, alfahjärnvågor är ett lika naturligt tillstånd för oss som de andra tillfällen när andra hjärnvågorna dominerar vår hjärna, vilket sker dagligen.

 Om man jämför RTT men konventionell hypnosterapi kan vi se att  skillnaderna egentligen är fler än likheterna. Konventionell hypnosterapi består all som oftast av en lång induktion, (tekniken att ta en klient ner i hypnos) på ca en halvtimme och resten av sessionen bestående av positiva suggestioner, instruktioner. 

RTT har en snabb induktion, resa ner i hypnos, max tio minuter. Majoriteten av sessionen ägnas sedan åt att använda verktygen, vilka är sju stycken. Basverktyget är regression tillbaka till tre scener. De övriga verktygen används intuitivt beroende på vad som dyker upp. Suggestioner eller nya förslag används sen i en ljudinspelning, en s.k transformation, som klienten sen ska lyssna på dagligen i tre veckor för att förstärka och koda in förändringarna av sessionen. Trampa upp en ny neural stig.  Vilket leder till ett nytt tänkande och därmed nya beteenden.

2 thoughts on “RTT – hypnos och terapi i ett”

  1. Im more than happy to find this page. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you saved to fav to look at new things in your web site.

  2. israelnightclub skriver:

    Itís difficult to find educated people for this topic, however, you seem like you know what youíre talking about! Thanks

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *