The Power in Looping Thoughts

Inom Rapid Transformational Therapy talar vi ibland om loopande tankar. En loopande tanke kan vara negativ eller positiv.  Den negativa loopande tanken kan sägas vara definitionen på en ond cirkel.

Tanken är den första orsaken. Därpå följer känslan och handlingen. Som vi tänker känner vi och som vi känner handlar vi. En loopande tanke följer denna kedja och handlingen eller bristen på handling förstärker, den ursprungliga tanken. Och i det negativa fallet förstärks den onda cirkeln. 

Negativa tankar ger upphov till stagnanta och komprimerande känslor medan positiva tankar ger känslor av expansiv karaktär. De bär på möjligheter. 

Så vi kan behöva identifiera negativa loopande tankar för att ta itu med dem och byta ut dem. Det handlar om att förstår vikten av att byta ut tankar som bär en negativ eller destruktiv egenskaper mot bättre tankar med högre kvalitet. Tankar som har en positiv expansiv karaktär som ger nya perspektiv och möjligheter. Sådana tankar kan inte annat än leda till bättre känslor, mer välmående och nya mer kreativa handlingar. Tankar har kvalitativa egenskaper. 

Det finns tankar som leder till negativa känslor och handlingar och de som leder till positiva. Man kan använda sig av en känsla av kompression eller expansion för att undersöka kvaliteten på en tanke. En positiv tanke känns större, mer expansiv. En negativ ger upphov till känslor av stagnation eller kompression. 

Negativa, korrossiva tankar, kan vara harmlösa till en början men utvecklas till en starkt negativ kraft i ens liv. Men i den andra änden, den andra polariteten, kan positiva tankar förändra hela ditt liv till det bättre. 

För att förstå loopande tankar kan man sätta in dem i en bild av en stege med fyra steg. Det första steget.

TANKE

KÄNSLA

BETEENDE / HANDLING

KÄNSLA


Den loopande tanken är en självgående självuppfyllande profetia.

 

Om tanken skulle vara “jag är otillräcklig”, vad blir då känslan? Kanske ledsen, ensam, hjälplös, deprimerad, osäker, värdelös, hopplös och kanske arg på orättvisan att jag känner så här. 

Så vad blir beteenden och handlingar om man tänker att man är otillräcklig?  Vad blir då handlingarna? Jo oftast blir det undvikande beteenden, att inte tycka det är nån idé att göra något alls, eller be om hjälp. Man tar inte risker. Tar inte risken att ta kontakt och är rädd för att bli avvisad. Bristen på initiativ, rädsla och undvikande beteenden förstärker känslan som i en loop. Man går inte utanför sig själv. Likaså förstärks och rättfärdigas känslan och tanken. Vi har en ond cirkel. It all justify itself

Om vi istället vet att vi är tillräckliga. Om vi vet med med oss att vi är tillräckliga, vilka känslor följer på en sån tanke? Känslor av  självsäkerhet, glädje, uppsluppenhet, signifikans, stolthet, kraftfull, lugn. Vilka handlingar skulle följa på det? Prata med människor, ta kontakt, va synlig, vara ledare, prova på nya saker, vara en bra försäljare, vara social, ha bra färdigheter. Ta risker. Se möjligheter

Dessa handlingar leder till att förstärka känslorna och de ursprungliga tankarna. Den goda cirkeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *