Sinnet, och reglerna för Sinnet

 

Sinnet är designat genom evolutionen för att hålla oss vid liv, för att bevara liv, inget annat. Det bryr sig inte om du är glad eller inte, det är totalt neutral. Men dent har enorma kreativa egenskaper.

Sinnet sägs många gånger vara mycket komplicerat och det tar en livstid att förstå och bemästra. Men sanningen är att sinnet fungerar genom lagmässiga processer, lika verkliga som fysikens eller matematikens lagar, eller det faktum att en ek aldrig blir något annat än en ek. Det är lag.
Och sinnets mekanik fungerar likadant för alla.

Närhelst du vill förändra ditt liv måste du först ändra ditt tänkande.

Detta beror på att tänkandet kommer först! Tankeenergin är den första, och egentligen enda, kreativa energin.

Så varje vana av handling förutsätter av vissa tankemässiga vanor.

Sättet du tänker orsakar hur du känner och hur du känner orsakar hur du agerar,
som i sin tur ger dig dina omständigheter och resultat…

Så Marisa Peer har beskrivit hur sinnet fungerar genom ett antal regler, sinnets regler.
Sinnet lär sig genom upprepning är en av de grundläggande reglerna som vi känner igen.
Sinnet älskar det som är bekant.
Sinnet driver dig från smärta till välmående och njutning.
Sinnet svarar bara på två saker: orden du säger till dig själv och bilderna du skapar i ditt huvud!

Varje tanke du tänker orsakar en fysisk (kemisk) och en känslomässig reaktion.

Det var några av sinnets regler. De är väldigt praktiskt applicerbara

Vill de veta vilka andra regler som finns för sinnet kommentera här nedan så skickar jag dem till dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *