Vad är RTT? – en Animation förklaring

Här är en animerad förklaring av RTT, rapid Transformation Therapy, Marisa Peer metoden. Mycket nöje! 🙂

Rapid transformational Therapy, även känd som RTT, utnyttjar den mest kraftfulla läkningspotentialen på planeten, sinnet. RTT är baserad på vetenskapen om neuroplasticitet och kombinerar de mest fördelaktiga principerna för hypnosterapi, psykoterapi, NLP (neurolingvistisk programmering) KBT (kongnitiv beteendeterapi) och neurovetenskap.

Hur fungerar det? För att förklara hur RTT fungerar låt oss betrakta sinnet som två olika dimensioner. Det medvetna och undermedvetna. Du kan säga att det medvetna sinnet är ditt tänkande sinne. Den som analyserar allt och gör dig medveten om att du kan tänka. Som konversationen du just hade, projektet du jobbar med, den där listan över vad so ska göras, och vad du ska äta till middag. Ditt undermedvetna är som din autopilot. Det reglerar hur din kropp andas, ditt hjärtas pumpande, ögonlockens blinkande. Det är det som håller dig vid liv utan att du ens tänker på det. Vi arbetar från vårt undermedvetna 95 % av tiden. Det undermedvetna fungerar som ett gigantiskt bibliotek eller valv, där allt vi någonsin upplevt sorteras.

Och dessa avtryck bildar vår förståelse av världen och vår plats i den. De föreställningar vi bildar är ansvariga för våra tankar, känslor och beteenden. Ibland måste vi se tillbaka på dessa gamla föreställningar, eftersom de kan hålla oss tillbaka, eller påverka våra beteenden på destruktiva sätt. Tänk på ditt undermedvetna som en videokamera som ständigt spelar in utan avstängningsknapp. När vi väljer att engagera vårt medvetna sinne kan vi kontrollera var vi lägger vårt fokus, redigera bort brus. Vi kan tänka på ljuset och skuggan. Välj vad vi vill filma och hur vi vill presentera något. Vårt medvetna sinne ser bara ett fragment av informationen vi registrerar. Säkerhetskameror är ett klassiskt exempel. När vi tittar på videobilder för andra eller tredje gången får vi värdefull insikt, och märker så mycket mer. Skapar nya förståelser och vi har möjlighet att se saker annorlunda. När du ser saker annorlunda kan du släppa den innebörd, betydelse, du har fäst vid händelserna från det förflutna och uppleva en större frihet än du någonsin upplevt tidigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *